AK LUBE SPIRAX 140 GL4 – 18L

Dầu gốc thuần khoáng kết hợp phụ gia tăng cường khả năng chịu nhiệt, tạo màng chất lỏng bôi trơn giữa các bề mặt bánh răng

`