Showing all 8 results

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE MAXUN SAE 15W40 CF4 – 200L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 18L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 18L

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 200L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE SPIRAX 140 GL4 – 4L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE SPIRAX 90 GL4 – 4L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE THỦY LỰC VG AWS 68 – 4L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE THỦY LỰC VG AWS 68 – 4L

`