Showing 1–12 of 16 results

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE MAXUN 3 SAE 20W50 API SF – 4L

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE MAXUN SAE 15W40 CF4 – 200L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 18L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 18L

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE MAXUN SAE 20W50 CF4 – 200L

Dầu hộp số/ dầu cầu cao cấp

AK LUBE SPIRAX 140 GL4 – 18L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE SPIRAX 140 GL4 – 4L

Dầu hộp số/ dầu cầu cao cấp

AK LUBE SPIRAX 90 GL4 – 18L

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel chịu tải nặng

AK LUBE SPIRAX 90 GL4 – 4L

Dầu nhờn động cơ xăng & diesen

AK LUBE THỦY LỰC AWS 68 – 200L

`