Tag Archives: tiếp số dầu nhờn xe tay ga

Tiếp số dầu nhờn AK LUBE SCOOTER GEAR OIL GL5

Ảnh Sản Phẩm (600x900)

Tiếp số dầu nhờn AK LUBE SCOOTER GEAR OIL GL5 là một loại dầu nhờn đặc biệt được phát triển để giúp bảo vệ các bộ phận chuyển động khỏi mài mòn và hao mòn, đồng thời giảm ma sát và tăng độ bền của hộp số. Công dụng chính của các loại dầu nhờn…𝞹

`